16mei
Door: amk Aan: mei 16, 2019 In: CEEAMS, Ontmoetingen, Osijek, Studenten Reacties: 0

Ook bij het zomerprogramma voor promovendi (ODC) gaat het om studenten die toegewijd zijn aan Christus en aan de opbouw van Zijn Koninkrijk, en om hen een stapje verder te helpen. “U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.” 2 Tim. 2: 1-2.

Het gaat bij dit programma in het bijzonder om het “trainer van trainers”, die vaak nu al docenten zijn aan theologische opleidingen, of dat in de toekomst willen worden.

Graag wil ik enkelen van hen aan u voorstellen.

Marcel Saitis: Op God`s missie van Roemenië naar Madagaskar

Marcel Saitis is een zendingswerker uit Roemenië werkzaam in Madagaskar bezig met zijn promotieonderzoek aan de Aurel Vlaicu Universiteit in Arad, Roemenië.

De titel van zijn proefschrift is: “Bekrachtigd door de Heilige Geest: naar een pinkster- missiologie in de context van Madagaskar”. Marcel onderzoekt de historische, politieke en religieuze context van Madagaskar, en de rol van de Heilige Geest die ons in staat stelt zendingswerk te doen.

Marcel is getrouwd en vader van vier – zijn pasgeboren baby is minder dan een maand oud!

Dit is de eerste keer dat hij deelneemt aan het Osijek Doctoral Colloquium. Hij ziet er naar uit om tijdens zijn verblijf in de grote ETS-bibliotheek te studeren, en andere studenten te ontmoeten uit verschillende delen van Oost-Europa. Hij ziet er ook naar uit om kennis te maken met de mentoren: hun ervaring en expertise zullen hem helpen beter zicht te krijgen op zijn studieonderwerp.

Marcel groeide op in een christelijk gezin en accepteerde Christus als Heer en Heiland op 17-jarige leeftijd. Hij studeerde eerst aan de Faculteit voor Economische Wetenschappen en de Bijbelschool “Christus voor Roemenië” in Timisoara. Daarna voltooide hij de Theologische Faculteit in Boekarest met als doel om predikant te worden. Hij werkte voor verschillende christelijke organisaties, waaronder APME, een Roemeense zendingsorganisatie voor uitwendige zending, opgericht door een van mijn oud-studenten, Ghita Ritisan. De laatste zes jaar werkte hij en zijn gezin als zendingswerkers in Madagaskar.

“Christen zijn betekent voor mij om Christus Jezus persoonlijk te kennen als Redder en Heer, om Christus met anderen te delen – met vrienden, vreemdelingen, geleid door de Heilige Geest, met een open hart voor alle naties, om het evangelie naar elke cultuur en taal brengen, waar God me roept om Hem te dienen en om een eerlijk leven te leven, de woorden van het Evangelie uit te leven, het licht van de Heilige Geest zoekend in alle dingen.”

Valentin Siniy: Ontdekken van de betekenis van christelijk leiderschap in de Oekraïense context

Valentin Siniy is Directeur van het Tavriski Christian Institute, Ukraine (http://mission.org.ua/). Daarnaast is hij bezig met zijn promotieonderzoek aan het Zuid-Afrikaanse Theologisch Seminarie over het onderwerp “Besturen als deelnemen aan God’s zendingswerk – een evaluatie van de rol van de Raad van Bestuur van enkele Baptisten Theologische Scholen in de Oekraïne”.

Valentin leidt het Tavriski Christian Institute (TCI) sinds 2006 – TCI is gelegen in het zuiden van Oekraïne, langs de oevers van de rivier de Dnjepr, in de regio Kherson die grenst aan het onlangs door de Russische bezet Krim-schiereiland. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen.

Valentin groeide op in een christelijk gezin in de tijd van de Sovjet-Unie. In 1995 liet God hem zien hoe gevaarlijk het zou kunnen zijn om zonder Hem te leven, daarom besloot hij in de zomer van 1995 om zich te laten dopen. Hij was betrokken bij het jeugdwerk van 1995-2000 en werd in 1998 predikant van de kerk van Christus de Verlosser, in Kherson, Oekraïne. Sindsdien is hij een geassocieerd voorganger in zijn kerk. In 2004 begon hij te werken bij TCI als docent, in 2006 nam hij de leiding over.

Valentin studeerde Christelijk Leiderschap en ontving een Masterdiploma in geschiedenis en rechten aan een staatsuniversiteit. Hij neemt deze zomer voor de vierde keer deel aan het ODC, en brengt nu drie andere collega’s mee. Zelf is hij in de laatste fase van zijn studie. Hij hoopt in 2020 te promoveren.

“Voor mij betekent Christen zijn een volgeling van Christus zijn, om Jezus als mijn persoonlijke Redder te aanvaarden, om gered te worden door genade door geloof …”

Barnabas Toth: Werken onder de Roma in Duitsland

Barnabas heeft een passie voor het onderzoeken van “Zendingswerk onder Roma migranten in Duitsland”, terwijl hij de afgelopen 15 jaar gewerkt heeft onder de Roma-gemeenschappen in Hongarije en Duitsland.
Over zijn deelnemen aan het Osijek Doctoral Colloquium in 2018 merkt hij op: “Op het ODC, kon ik me niet alleen verdiepen in wetenschappelijk onderzoek en in het Woord van God, maar God gaf me ook een ander doel in mijn leven.”

Na het ODC 2019-programma is hij van plan om zich aan te melden voor het promotie programma aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam, Nederland)

Barnabás is een van mijn oud-studenten. Ik ken hem al tien jaar, sinds hij zijn theologie studie begon in het Masterprogramma van de Baptist Theological Academy in Boedapest, Hongarije. Ik was ook zijn begeleider van zijn eindscriptie over het Roma werk in Hongarije. Gedurende tien jaar leidde hij een christelijke lagere school en een sociaal centrum voor Roma in Vésztő, Hongarije. Momenteel is hij een parttime office manager bij de Midden- en Oost-Europese Vereniging voor Zendingswetenschap, en werkt hij als onderzoeker aan het Roma Christianity Knowledge Center in Osijek.

Hij werkte in gemeenten en zendingsorganisaties sinds hij 11 jaar oud was met een hart om sociaal achtergestelde, geestelijk zwak begaafde en anderszins buitengesloten mensen in de marge van onze samenleving te helpen.
Barnabas is getrouwd en heeft vijf kinderen.

“Ik wil de Heer dienen door de outcasts om ons heen te erkennen. Ik geloof dat we door theologisch onderzoek in staat zullen zijn de wil van God beter te begrijpen en door in het veld te werken (in de maatschappij), nemen we actief deel aan de opbouw van het Koninkrijk van God. ”

David Kovačević: Pastorale zorg en onderwijs voor God en Zijn Koninkrijk

David werd geboren in 1985, in het voormalige Joegoslavië. Hij was een kleine jongen toen de Homeland War begon in Kroatië. In de jaren 1991-1995 werd zijn familie gedwongen om hun huis te verlaten omdat de stad waarin zij woonden bezet was en vernietigd werd door het Servische leger. Ze brachten ongeveer tien jaar door als ontheemden in verschillende delen van Kroatië.

“Ik ben God dankbaar dat mijn ouders gelovig waren. Ze waren de bron van hoop voor mij in een wereld zonder hoop. Mijn vader was vooral een groot voorbeeld voor mij: tijdens de oorlog diende hij als een voorganger en ontmoette hij vele moeilijke en levensbedreigende situaties, maar hij bleef sterk in Christus. Dat heeft mij gevormd…”

David studeerde theologie en behaalde zijn Masters diploma aan het Evangelisch Theologisch Seminary in Osijek, Kroatië, waar hij al jaren lesgeeft en fungeert als studentendecaan. Hij is ook een diaken in de Church of God in Vukovar maar helpt ook op veel andere terreinen, zoals het leiden van de eredienst, het werken met kinderen en jongeren, en het werken met daklozen in Zagreb.

Hij is vooral geïnteresseerd in het revitaliseren van de stad Vukovar: deze stad heeft tijdens de Homeland War zwaar te lijden gehad en deze wonden leven nog steeds, 25 jaar na het officiële einde van de oorlog. David houdt zich bezig met het project “De vallei van tranen kan de vallei der zegeningen worden!” die erop gericht is om mensen samen te brengen onder de naam van de Here Jezus (http://dolina-blagoslova.com/).

David werkt aan zijn dissertatie voor het Doctor of Ministry-programma aan Gordon-Conwell Theological Seminary, VS (https://www.gordonconwell.edu/about/). Zijn interessegebied is zending en en interculturele studies, waarbij hij onderzoekt doet naar “De invloed van religie in de formatie van de Kroatische identiteit “, met een bijzondere nadruk op de rol van het protestantisme.

Hij is verloofd en hoopt binnenkort te trouwen.

Anna en György Nemeshegyi-Horvát: Een echtpaar dat de Heer met één hart dient

Anna en György dienen de Heer op een verschillende, en toch vergelijkbare manier: Anna is een docent aan het Baptisten Theologische Seminarie in Boedapest en tegelijkertijd actief in de Baptistenkerk in het kleine Hongaarse stadje Hatvan, dat zij en haar man hebben geplant in 2014. Anna is een van mijn oud-studenten.

György is predikant in deze kleine gemeente van ongeveer 30 mensen. Naast het pastoraat geeft hij ook leiding aan het renovatieproject van het kerkgebouw. Beiden zijn studenten aan het PhD-programma van de Károli Gáspár Reformed University, Budapest. Terwijl Anna geïnteresseerd is in de studie van het Nieuwe Testament, en onderzoek doet naar de “Sociale en culturele antropologische achtergrond voor Eerste en Tweede Corinthiërs”, is György geïnteresseerd in het concept van nederigheid in de Bijbel en de relatie met de avondmaalsviering.

Anna en György zijn ook ouders van één kind.

Voor Anna betekent “christen zijn … dat we Jezus Christus volgen, zowel in goede als in slechte omstandigheden …. In ons leven ervaren we Gods hulp en het werk van de Heilige Geest die deze kleine kerk levend houdt. ”

György werd opgevoed door niet-christelijke ouders en een christelijke grootmoeder die hem de basis van het geloof leerde. Maar hij verliet God op 13 en was twee jaar lang atheïst. Van 15-21 was hij geïnteresseerd in oosterse filosofieën en religies, en praktiseerde hij boeddhistische en hindoe-meditatiepraktijken. Maar dit gaf hem geen vrede. Op 21-jarige leeftijd keerde hij terug naar God.

Voor György betekent christen zijn “gered worden door het offer van Jezus Christus en door zijn genade om hem te kunnen volgen”.

Trackback URL: https://annemariekool.org/nl/2019/05/16/ontmoet-enkele-studenten-van-het-zomerprogramma-voor-phd-studenten/trackback/