Anne-Marie is als hoogleraar missiologie verbonden aan het Evangelical Theological Seminary in Osijek, Kroatië. Haar taak is het missiologisch onderwijs en onderzoek in Midden- en Oost-Europa te versterken, en daarmee de kerken te helpen hun missionaire roeping in het post-communistische Europa gestalte te geven.

Ze is uitgezonden vanuit de Hervormde Sion Gemeente in Houten, in samenwerking met de Gereformeerde Zendingsbond.

Wilt u haar werk ondersteunen dan kunt u dat doen via deze link.

‘Geloven gaat verder’ laat ons zien dat het werk van God in deze wereld doorgaat. Telkens worden grenzen doorbroken, komen mensen die ver van God waren dichtbij en leren ze Hem kennen. En als mensen God leren kennen, gaat het geloof ook verder. Het blijft niet bij woorden, het wordt zichtbaar in hun leven. Dat stelt ook een vraag aan onszelf! Geloven we? Hoe wordt het zichtbaar en hoorbaar in ons leven?

Als kerken wereldwijd hebben we elkaar steeds meer nodig om het geloof verder te brengen. Het is belangrijk om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en te versterken bij het uitvoeren van deze roeping. Daarom zet de GZB zich in om kerken en gemeenten wereldwijd met elkaar te verbinden. Het uitzenden van zendingswerkers is daar een belangrijk onderdeel van. Het logo van de GZB, een wereldbol van pijlen die alle richtingen uit wijzen, symboliseert deze verbinding van christenen over de hele wereld.

Het is de wens van de GZB dat alle gemeenteleden in Nederland zich betrokken weten bij zending. Zodat bij allen, jong en oud, het verlangen groeit om de Heere Jezus te volgen en anderen deelgenoot te maken van de liefde van Christus die mensen met God en met elkaar verbindt. Zodat geloven verder gaat.

De GZB (opgericht in 1901) is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De GZB heeft ruim zestig zendingswerkers uitgezonden en steunt in een groot aantal landen diverse projecten.

Lees meer