Hervormde Sion Gemeente, Houten

Wij zijn een christelijke gemeente die vandaag leeft en gelooft. Tegelijk staan we in een eeuwenoude traditie. Wij luisteren naar wat God tot ons zegt in de Bijbel. Hij laat Zich daarin kennen. Dat doet Hij nog meer in Zijn Zoon Jezus Christus. Die zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven”.

God wil de levens van mensen veranderen. Dat doet Hij in het bijzonder als de gemeente samenkomt tot eer van Hem.

In de diensten legt de voorganger de Bijbel uit, zingen we samen en bidden we.

Iedere zondag zijn er diensten waar u zeer welkom bent evenals bij de vele andere activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.

Missionair werk

De missionaire commissie heeft als doel om de gemeente(leden) te motiveren, toe te rusten en te faciliteren in de missionaire taak die elke christen heeft, naar het woord van de Heere Jezus: “Gaat dan heen in de gehele wereld en predikt het Evangelie aan alle schepselen” (Marcus 16:15).

Naast een dagelijks bestuur dat zorg draagt voor het beleid en de coördinatie, bestaat de MC uit een aantal taakgroepen
Niet alleen de eigen gemeenteleden worden gemotiveerd en toegerust, ook alle inwoners van de gemeente Houten en daarbuiten!

Op www.geloofinhouten.nl vind je meer informatie over de activiteiten van de diverse kerken in Houten.

Het project MEER is vanuit de PKN gestart om 4 miljoen zoekers te bereiken, 300.000 magazines met de titel MEER zijn gedrukt om te verspreiden. De kerken in Houten werken samen om dit te promoten.

Lees meer