21apr
Door: amk Aan: april 21, 2020 In: Boedapest, Roma, Studenten Reacties: 0

De COVID-19 situatie stelt ons voor grote uitdagingen. Maar er is nog een andere kant. Vorige week hoorde ik een inspirerend verhaal van Elie Hadad uit Libanon, die leiding geeft aan de theologische opleiding Arab Baptist Theological Seminary. “Wij zitten eigenlijk altijd in een crisis situatie, en zien deze situatie als een mogelijkheid. We zijn geheel overgestapt op online onderwijs. Het aantal studenten neemt enorm toe.”

Een maand geleden hadden we een gesprek met de stuurgroep van het zomerprogramma voor promotie studenten, dat we al vijf jaar lang in Osijek hebben gehouden. Wat te doen? We besloten om een plan A, B en C op te stellen, en ons voor te bereiden om het programma geheel of gedeeltelijk online te houden. Al een jaar geleden hadden we daartoe voorbereidingen getroffen. Er hebben zich al 11 studenten en 7 mentoren gemeld. God’s werk gaat door.

Ook mijn colleges gaan nu gewoon online door, weliswaar met de nodige technische problemen. Voor het eerst nemen studenten uit Hongarije en uit Osijek deel aan hetzelfde college. Wat mooi om met en voor elkaar te kunnen bidden. Mooi om samen meer te leren van de bijbelse principes van zending in andere situaties. Mooi om samen je te verdiepen in het zendingswerk met en onder de Roma.

Trackback URL: https://annemariekool.org/nl/2020/04/21/nieuwe-mogelijkheden/trackback/