20mei
Door: amk Aan: mei 20, 2017 In: Boedapest, Hongarije, Studenten, Zuid-Korea Reacties: 0

Op 15 mei j.l. promoveerde de Koreaanse predikant Sung-kon Park op een studie gericht op de missionaire ontmoeting tussen de Presbyteriaanse Kerk van Korea en protestantse kerken in Slowakije en Tsjechie. Opvallend is de motivatie voor het zendingswerk van Koreaanse kerken om in Midden Europa aan de slag te gaan, na de val van de Berlijnse muur: om ervaring op te doen in een Post-communistische setting als op een dag de deuren naar Noord-Korea open gaan.

De titel van zijn dissertatie is: Missional Ecclesiology: Missionary Encounters between the Presbyterian Church of Korea (Tonghap) and Protestant Churches in the Czech Republic and Slovakia.” 

Graag laat ik een ooggetuige aan het woord, Dick Kruithof uit Ede, oud-directielid van de CHE, die bij deze speciale gelegenheid aanwezig was!

„Een opmerkelijke promotie in Budapest! Maandag 15 mei jl. promoveerde de Koreaanse dominee Sung-Kon Park tot doctor in de theologie op het terrein van de missiologie. Zijn dissertatie droeg als titel “Missional Ecclesiology: Missionary Encounters between the Presbyterian Church of Korea (Tonghap) and Protestant Churches in the Czech Republic and Slovakia.”

De promotie vond plaats in de Károly Gáspár Universiteit in Budapest. Promotor en co-promotor waren resp. Prof. Dr. Anne-Marie Kool en Prof. Dr. Dorottya Nagy. Beide hoogleraren waren verbonden aan het Central and Eastern European Institute for Mission Studies aan de bovengenoemde Universiteit in Boedapest, maar na opheffing van dit instituut in 2012 kon gelukkig doorgewerkt worden. Prof. Dr A.M. Kool is sinds september 2015 verbonden aan de Evangelische Theologische opleiding (ETS) in Osijek (Kroatië) en geeft leiding aan het Osijek Institute for Mission Studies (OSIMS). Prof. Nagy is sinds twee jaar bijzonder hoogleraar missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Sung-Kon Park kon ondanks deze “wisseling van de wacht” zijn onderzoek voortzetten.

Van links naar rechts: Lee Jong-Sil, zendingswerker in Praag, Prof. Dr. Anne-Marie Kool (promotor), Sung-kon Park en zijn vrouw, Prof. Dr. Dorottya Nagy (co-promotor).

Ds. Park is geboren in Zuid-Korea en studeerde theologie in Seoul. Na gewerkt te hebben als predikant en zendeling van de Presbyterian Church in Korea (PCK), werd hij in 2004 door de PCK uitgezonden als zendeling naar Slowakije om daar samen te werken met de Slowaakse Reformatus Protestantse Kerk. Hij is docent missiologie aan de theologische faculteit van de Selye Universiteit in Komarom, en ook predikant van de Koreaanse Presbyteriaanse kerk in Bratislava. Gedurende deze periode van samenwerking werd hij geconfronteerd met vele maatschappelijke en culturele verschillen. Ook kreeg hij te maken met verschillende benaderingen op het terrein van de praktische theologie en missiologie. Veelal wordt vanuit de PCK gestreefd naar numerieke groei (lees: kerkplanting en megakerken), zonder dat er voldoende theologische of culturele reflectie plaatsvindt. Het gaat volgens Park niet om “church’s doing”, maar om “church’s being”, niet om “Self Glory”, maar om “God’s Glory”. Ook benadrukte hij in zijn studie, dat de samenwerking tussen de Oost-Europese Kerken en de in diaspora verkerende Koreaanse Kerken in Oost-Europa (PCK) wordt bemoeilijkt door de sterke focus op de Koreaanse cultuur enerzijds en de traditionele visies en opvattingen binnen de Protestantse Kerken in Slowakije en Tsjechië anderzijds.

Het opmerkelijke van zijn studie is de parallellie die er bestaat tussen de sociaal-maatschappelijke situatie in Slowakije na de val van het communisme (1989) en de huidige gespannen situatie rond Noord-Korea, waar het communisme helaas nog in optima forma aanwezig is. De motivatie van de Koreaanse kerken om zendingswerk in Oost-Europa te starten na de val van de Berlijnse muur was erop gericht om ervaring op te doen met het werken in een post-communistische situatie, en als voorbereiding voor toekomstig werk in Noord-Korea. Sinds de val van het communisme heeft er in de Oost- Europese Kerken een proces van verzoening plaatsgevonden, terwijl er binnen de kerken van de PCK in Zuid-Korea hoopvol wordt gebeden voor hereniging en verzoening met Noord-Korea, ook al lijkt dit moment nog heel ver weg. Juist de dag voor de promotie van ds. Park heeft Noord-Korea immers de zoveelste lange afstandsraket gelanceerd met uiteindelijk zeer twijfelachtige bedoelingen. In antwoord op vragen daarover tijdens de verdediging van dit proefschrift, liet ds. Park er geen twijfel over bestaan, dat hij uitziet naar de hereniging en verzoening met zijn volksgenoten in Noord-Korea.”

Nawoord: Er waren dieptepunten en hoogtepunten, maar steeds weer hebben we Gods kracht en wijsheid ervaren. Ook heel bijzonder om deze promovendus samen met Dorottya te begeleiden. In 2008 was ik betrokken als co-promotor bij haar promotie. Er zijn plannen voor een conferentie samen met Koreaanse missiologen en zendingswerkers en vertegenwoordigers van Oost-Europese kerken, om samen ons te bezinnen op het belang van deze dissertatie voor de eigen kerkelijke en missionaire situatie. Een ding is duidelijk: we kunnen heel veel leren van elkaar, ook al zijn er grote verschillen! Vooral de verbinding met Noord-Korea vind ik heel bijzonder.”

Trackback URL: https://annemariekool.org/nl/2017/05/20/promotie-sung-kon-park/trackback/