16mrt
Door: amk Aan: maart 16, 2020 In: Hongarije Reacties: 0

Ook Hongarije zit op slot vanwege het Corona virus, net als Kroatie en zoveel andere landen wereldwijd. Maar terwijl vele deuren zich sluiten, letterlijk, openen andere deuren zich, om als christelijke gemeente, en persoonlijk te getuigen van de realiteit van Ps. 91: 1-3:

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

2Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

mijn God, op Wie ik vertrouw!

3Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

van de zeer verderfelijke pest.

4Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.”

Ik ben dankbaar om deel uit te maken van de Gazdagrét gemeente, en lief en leed met hen te delen. Vorige maand schreef ik over Ica Tóth en Klári Bodnár, twee zusters met wie ik dat al vele jaren heel in het bijzonder doe. Klári, die werkzaam was als directeur van een middelbare school en Ica, die een hoge positie had aan het Ministerie van Landbouw, zijn heel aktief in de gemeente. Ze maken deel uit van de Senioren klub van de Gazdagrét gemeente, die mij enkele weken geleden uitnodigde om over mijn werk te vertellen.

In dit Levensteken doen zij daarvan verslag en vertellen zij van hun jarenlange betrokkenheid bij mijn werk.

“Om de twee weken ontmoeten oudere gemeente leden elkaar met als doel om naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen.

Onder het genot van thee en koekjes delen we onze vreugden, onze zorgen en ondersteunen elkaar in onze moeiten en strijd. Tijdens het zingen en bidden en het bestuderen van God’s Woord ervaren we allen het belang van de ontmoeting met elkaar, en van het delen van onze gedachten.

Er komt altijd een gast uit de gelederen van de gemeente om ons als ouderen inzicht te geven in wat zich in de gemeente afspeelt, en om het werk en de roeping van een van hen beter te leren kennen.

Op 11 februari 2020 was Anne-Marie Kool de uitgenodigde gast, die met genoegen de uitnodiging accepteerde. Met een kleurrijke, gezellige PowerPont-presentatie gaf zij een lezing over haar werk en roeping in Oost-Europa.

Anne-Marie Kool is geen echte “gastspreker” in onze kring, omdat ze bij ons hoort, en een vriendelijke, en door ons allen geliefde en gerespecteerde zuster uit de gemeente is, maar de laatste tijd hadden we minder over haar leven en werk gehoord.

We wisten en weten dat ze erg toegewijd is aan het zendingsbevel, maar door haar intensieve werk in Osijek hebben we de laatste tijd in persoonlijk of in georganiseerde verband minder van haar gehoord.

In september 2015 begon de Here een nieuwe fase in haar leven, doordat ze haar werkzaamheden in Midden- en Oost-Europa kon voortzetten door een benoeming als hoogleraar missiologie aan de Evangelisch Theologische Hogeschool in Osijek, Kroatie.

Anne-Marie gaf een inspirerend en informatief verslag over werk daar, geïllustreerd met prachtige foto’s.

We hoorden over:

 • de veranderingen in de roeping en in het werk van zendingswerkers in onze wereld van vandaag;
 • wat het betekent dat er in Oost-Europa een opwekking gaande is en wie erbij betrokken zijn;
 • Oekraïense, Bulgaarse, Braziliaanse en Roemeense zendingswerkers die in Kroatie, op de Balkan en in heel de wereld werkzaam zijn;
 • het aantal deelnemers van de jaarlijkse CEEAMS-conferenties jaarlijkse toeneemt, en over de grote verscheidenheid;
 • ook de zomerschool voor promotie studenten groeit;
 • de voortgang in het onderzoek naar het Roma christendom;
 • en kregen meer inzicht in hoe God aan het werk is in Oost-Europa;
 • de nieuwe rol van een zendingswerker als bruggenbouwer, mentor, en onderzoeker.

We begrijpen, dat missiologie nu een integraal onderdeel is geworden van de theologische opleiding in Osijek, van de staf en de studenten van Osijek, en hoe Anne-Marie in de loop der jaren een hechte vertrouwensband met hen heeft ontwikkeld.  

Het leven en werk van Anne-Marie leert ons wat we in ons leven, ieder voor zich, in het zendingswerk kunnen doen:

 • leven tot eer en glorie van God,
 • een zegen worden voor onze omgeving,
 • het koninkrijk van God en het Evangelie aantrekkelijk maken,
 • Gods volk moet worden omgevormd tot een missionaire gemeenschap.

Anne-Marie riep ons op aktief bij haar werk betrokken te blijven, ons op de hoogte te stellen van haar werk via haar website, en een biddend thuisfront te blijven vormen voor haar zendingswerk.

“Here, we danken u voor het leven, de bediening, en de roeping van Anne-Marie Kool en voor het leven van vele andere zendingswerkers, en voor hun uitzendende gemeenten.

We danken u, dat u voor kracht en creativiteit om een instrument tot vernieuwing te zijn, en voor het vaak zware en belastende leven.

Geef, Here, dat de missionaire bewustwording van de deelnemers van protestantse, evangelische en orthodoxe achtergrond, door de conferenties, de colleges en programma’s versterkt mag worden, dat ze bruggenbouwers mogen worden, en toegewijde instrumenten van de opwekking in Oost-Europa. 

Geef ons, Heer, dat we regelmatig mogen bidden voor het zendingswerk, tot uw eer, dat vragen we om uw Zoon, Jezus Christus.

Amen”

 

Trackback URL: https://annemariekool.org/nl/2020/03/16/zie-ik-maak-iets-nieuws-nu-zal-het-ontkiemen-jesaja-43-19/trackback/