16mrt

Samen met de Hervormde Sion gemeente als uitzendende gemeente, en met u allen in Nederland, mag ik in samenwerking met de GZB een bijdrage leveren aan de opbouw en uitbouw van het Koninkrijk van God in de complexe situatie van de Balkan en Midden- en Oost-Europa. Dat we dit “samen” doen betekent veel voor mij: uitzendende gemeente en zendingswerker als een team.

CEEAMS conferentie in Osijek, Febr. 2019, met 53 deelnemers uit 20 landen

Maar het heeft ook betrekking op het versterken van samenwerking, op het bruggenbouwen in een sterk verdeelde (kerkelijke) situatie. Zo probeer ik om een katalysator te zijn en in mijn colleges studenten te helpen om “samen te zoeken naar het plan van onze Heer”, maar ook om hen inzicht te geven in hoe de Here op andere plaatsen op de Balkan, en elders in de wereld aan het werk is.

Trackback URL: https://annemariekool.org/nl/2019/03/16/samen-zoeken-naar-het-plan-van-onze-heer/trackback/