28feb
Door: amk Aan: februari 28, 2018 In: CEEAMS, Conferenties, Osijek Reacties: 0

“Hoe is het toch mogelijk dat er zoveel gesproken wordt over werk, werkloosheid, zzp-er zijn etc. in de EU, en in ons land, maar dat de kerk zich zo weinig bezighoudt met de Bijbelse bezinning op werk?” Dat vroeg Corneliu Constantineanu (Roemenië) zich af. Hij benadrukte dat werk in Oost-Europa vaak gezien wordt als iets heel negatiefs, als iets dat vermeden moet worden. Maar ook al is werk beïnvloedt door de zonde, toch is het eigenlijk iets goeds, omdat wij door God geschapen zijn om te werken. Hij heeft ons ertoe een opdracht gegeven. Toch kan het tot een afgod worden.

“Werken om te leven? Leven om te werken?” was het thema van de jaarlijkse CEEAMS conferentie, met ruim 40 deelnemers uit verschillende kerkelijke achtergronden, niet alleen uit Osijek, maar ook uit St. Petersburg en Moskou (Rusland), uit Iasi, Craiova, Cluj en Bucharest (Roemenië), uit Seoul, Praag en Bishkek (Kyrgyzstan). “Wat een grote verscheidenheid aan deelnemers, en wat een open en vriendelijke atmosfeer om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te bevragen en elkaar te begrijpen.” Ze waren het over een ding eens: deze eensgezinde, en ontspannen atmosfeer, ondanks de grote verschillen, is zo anders dan wat we in onze eigen situatie gewend zijn.

Ze waren het er ook over eens dat dit een heel vruchtbare bodem is om belangrijke vragen als “Werken om te leven? Leven om te werken?” over de betekenis van werk vanuit een bijbels perspectief in de dorpen en steden van de postcommunistische landen te bespreken.

Kriszti, een marketing en communicatiedeskundige, werkzaam bij een groot farmaceutisch bedrijf, ervaart iedere dag de uitdaging om een verbinding te leggen tussen haar christen zijn op zondag en door de week.

“Met veel inspiratie en ideeën werd de conferentie afgesloten en we hopen volgend jaar weer vele bekende gezichten te ontmoeten. Het is zo geweldig om onze eenheid met zoveel mensen uit verschillende landen en kerken te beleven.”

Een veelheid aan thema’s kwamen aan de orde. De kern was dat het een urgente missionaire taak is voor de kerk om zich erop te bezinnen om geloofwaardig getuige te zijn in het openbare leven. Het volledige programma is hier te vinden.

Werk migratie naar West-Europa

Roemeens-orthodoxe priesters vertelden van de moeiten en zorgen die gepaard gaan met de migratie van Roemenen naar westerse landen. Zelfde geluiden hoorden we uit Hongarije, waar vele jonge migranten hun ouders achterlaten, wat allerlei psychische problemen veroorzaakt.

De lezingen zullen in een volgend nummer van ACTA MISSIOLOGIAE worden gepubliceerd.

Trackback URL: https://annemariekool.org/nl/2018/02/28/werken-om-te-leven-leven-om-te-werken/trackback/