25feb
Door: amk Aan: februari 25, 2018 In: Kroatie, Ontmoetingen, Osijek Reacties: 0

Drazen was uitgenodigd als een van de hoofdsprekers op de CEEAMS conferentie Werken om te Leven? Leven om te werken? in febr. 2018. Als een van de eersten, stuurde hij de samenvatting van zijn lezing, op 24 november 2017, gebaseerd op zijn dissertatie, met als titel: “Vijf hindernissen voor de integratie van geloof en werk in de Kroatische context en hoe die overwonnen kunnen worden. Een week overleed hij heel plotseling. Door zijn visie en inspiratie was de relatie geloof en werk als thema gekozen.

Maar toch was hij aanwezig… Tijdens de conferentie was een rondetafelgesprek met de eigenaren van een bedrijf, over hoe zij hun geloof in het dagelijkse werk  gestalte geven. “God heeft zelfs op ons kantoor een plek!” Zij waren daarin geïnspireerd door Drazen Glavas, die in het begin van de jaren 90 tijdens zijn studie economie tot geloof was gekomen. Drazen hield regelmatig trainingen voor de medewerkers van dit bedrijf, hoe ze christelijke waarden in hun werk gestalte konden geven.

Drazen kende ik al jaren uit het IFES christelijk studentenwerk. We deelden een passie hoe binnen het veld van de missionaire toerusting de professionals, de „zendingswerkers” van vandaag, te leren om in hun beroep getuige te zijn van Christus: hoe artsen, docenten, juristen, zakenmensen, iets van Christus kunnen laten zien in hun dagelijks leven.

Daartoe hadden we afgelopen zomer een mini-symposium opgezet over dit thema. Met een groep predikanten, zakenmensen, en vertegenwoordigers van theologische opleidingen uit vijf verschillende landen dachten we na over hoe we hierin zouden kunnen samenwerken.

Drazen:

„De context waarin ik werk, wordt gekenmerkt door corruptie, er is onvoldoende leiderschap en een negatieve houding ten opzichte van het werk, het is een erfenis van het communisme, waar de oude garde steeds aan de macht is. Ik zie een duidelijke behoefte aan praktisch trainingsmateriaal voor leiderschap, dat de postcommunistische context serieus neemt. Het is belangrijk om te werken aan de integratie van geloof en werk. De of – of aanpak lijkt niet te voldoen en biedt geen antwoord op de behoeften. We moeten samen nadenken en werken met een verbinding tussen theologie en economie, aan een interdisciplinaire aanpak.”

Vijf hindernissen voor de integratie van geloof en werk in de Kroatische context

Als hoofdspreker was hij van plan om de volgende punten te benadrukken: 1) Christenen worden in hun kerken niet geleerd hoe ze hun geloof op het werk kunnen uitleven, 2) mensen denken er niet aan om hun geloof in hun werk te integreren, 3) we leven in een liberale, seculiere samenleving met verschillende waarden, 4 ) er is een grote kloof tussen zondag (heilig) en de rest van de week (seculier), en 5) we zien niet veel voorbeelden van de integratie van Bijbelse waarden in het bedrijfsleven.

Trackback URL: https://annemariekool.org/nl/2018/02/25/christelijke-waarden-in-het-alledaagse-leven/trackback/