30apr
Door: amk Aan: april 30, 2017 In: Ontmoetingen, Roma Reacties: 0

Op 8 april werd de Internationale dag van de Roma gehouden, waaraan ook de Reformatorische Omroep aandacht besteedde, en waaraan ik ook medewerking verleende. Zie de link naar de uitzending: http://www.reformatorischeomroep.nl/radio/programma/Studiolokaal/4302/studiocentraal/.

In veel landen in Oost- en in West Europa, worden de Roma – vaak beter bekend als zigeuners –met de nek aangekeken. Dit is niet nieuw. Al eeuwen lang worden ze gediscrimineerd. Het algemene beeld dat velen van hen hebben is: ze zijn arm, stelen, en zijn voor geen cent te vertrouwen. Er is echter een grote verscheidenheid aan Roma, ze spreken veel verschillende talen, en zijn echt niet allemaal arm!

Helaas wordt er vaak discriminerend over de Roma werd gesproken, omdat ze “anders” zijn. Helaas ook in de kerken. Daarom benadruk ik in mijn colleges en in het toerustingswerk dat God’s liefde zich richt op alle volken, en dat in het Koninkrijk van God verscheidenheid en veelkleurigheid juist verrijkend is!

Enkele jaren geleden ben ik betrokken ben geraakt bij een netwerk van Roma christelijke gemeenschappen en werkers (Roma networks

Drie dingen vallen me op: de nadruk op samenwerking, het verlangen om te leren en het is een netwerk door Roma voor Roma.

  1. Samenwerking. Eind maart waren vertegenwoordigers van 27 landen bij elkaar in Belgrado, om elkaar te vertellen wat er in hun land, onder de Roma gebeurd. Een Roma predikant begon de dagopening met de woorden: “Wij denken vaak dat als er meer mensen tot geloof komen, doordat er mensen genezen worden, maar Jezus bad dat eenheid de manier is waarop mensen Hem herkennen als de Zoon van God.” Een ding is duidelijk, dat er veel meer Roma christelijke gemeenten zijn, en dat er veel meer gebeurd dan we weten. Sommigen spreken van een “Roma opwekking”. Maar er is grote verdeeldheid. Samenwerking, tussen de Roma en niet-Roma, maar ook onderling, wordt daarom als grote prioriteit gezien, op basis van gelijkwaardigheid: “niets over ons zonder ons”. Helaas is er vaak sprake van een niet uitgesproken “wedijver” tussen de verschillende zendingsorganisaties.

2. Verlangen om te leren: van elkaar, maar ook van ontwikkelingen in kerken in andere werelddelen. Daarom zijn de recentelijke europese Roma conferenties – de eerste door een Chinees zendingsgenootschap georganiseerd! – ook zo belangrijk, als ontmoetingsplaatsen, maar ook voor toerusting in een groot aantal werkgroepen. Ook daar ben ik nauw bij betrokken.

Een studiegroep is in oprichting om deze Roma Christelijke gemeenten te bestuderen en van elkaar te leren. Ook wij kunnen veel van hen leren. We zijn bezig om de informatie op een systematische manier te verzamelen en te ordenen.

3. Door Roma voor Roma, ook al zijn er niet-Roma bij betrokken. Het is een netwerk waarin het principe: “Niets over ons zonder ons” in praktijk wordt gebracht.

Trackback URL: https://annemariekool.org/nl/2017/04/30/ontmoetingen-met-roma/trackback/